<meta name="keywords" content="幸运农场开奖直播,奥迪Q5,2018款奥迪Q5,奥迪Q5最新报价,奥迪Q5若干钱,奥迪Q5怎样样、奥迪Q5高清年夜图">
搜索
0款在售车型
询底价
级    别
车    身
发念头
变速箱
油    耗

奥迪Q5文章 更多

 • 头条
 • 新车
 • 幸运农场开奖结果
 • 选车

  停售

  • 2018款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2018款 典藏版 40 TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   39.64万
  • 2018款 典藏版 40 TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.37万
  • 2017款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2017款 40 TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   40.04万
  • 2017款 40 TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.76万
  • 2017款 40 TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   46.95万
  • 2017款 40 TFSI 动感型
   8挡手自一体  
   48.93万
  • 2017款 40 TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   52.53万
  • 2017款 Plus 40 TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   39.96万
  • 2017款 Plus 40 TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.76万
  • 2017款 Plus 40 TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   47.09万
  • 2017款 Plus 40 TFSI 动感型
   8挡手自一体  
   50.51万
  • 2017款 Plus 40 TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   51.92万
  • 2016款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2016款 40 TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   38.34万
  • 2016款 40 TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.76万
  • 2016款 40 TFSI 动感型
   8挡手自一体  
   54.10万
  • 2016款 40 TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   47.90万
  • 2016款 40 TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   56.70万
  • 2016款 Plus 40 TFSI 动感型
   8挡手自一体  
   50.90万
  • 2016款 Plus 40 TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   53.40万
  • 2016款 40 TFSI 特殊版
   8挡手自一体  
   43.78万
  • 2015款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2015款 35 TFSI 尺度型
   6挡手动  
   35.85万
  • 2015款 40 TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   38.76万
  • 2015款 40 TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   43.16万
  • 2015款 40 TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   48.59万
  • 2015款 40 TFSI 动感型
   8挡手自一体  
   54.57万
  • 2015款 40 TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   57.17万
  • 2013款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2013款 35 TFSI 尺度型
   6挡手动  
   35.85万
  • 2013款 40 TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   38.36万
  • 2013款 40 TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.76万
  • 2013款 40 TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   48.19万
  • 2013款 40 TFSI 动感型
   8挡手自一体  
   54.17万
  • 2013款 40 TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   56.77万
  • 2012款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2012款 2.0TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   38.36万
  • 2012款 2.0TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.76万
  • 2012款 2.0TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   48.19万
  • 2012款 2.0TFSI 动感型
   7挡双离合  
   54.17万
  • 2012款 2.0TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   56.77万
  • 2011款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2011款 2.0TFSI 朝前途步型
   8挡手自一体  
   37.98万
  • 2011款 2.0TFSI 手艺型
   8挡手自一体  
   42.38万
  • 2011款 2.0TFSI 温馨型
   8挡手自一体  
   47.58万
  • 2011款 2.0TFSI 豪华型
   8挡手自一体  
   56.77万
  • 2011款 2.0TFSI 动感型
   7挡双离合  
   52.87万
  • 2010款
   变速箱
   指导价
   相关信息
  • 2010款 2.0TFSI 朝前途步型
   7挡双离合  
   37.98万
  • 2010款 2.0TFSI 手艺型
   7挡双离合  
   42.38万
  • 2010款 2.0TFSI 温馨型
   7挡双离合  
   47.58万
  • 2010款 2.0TFSI 豪华型
   7挡双离合  
   53.98万